1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Використання дискримінантного аналізу для діагностики доброякісної і злоякісної пухлин

Використання дискримінантного аналізу для діагностики доброякісної і злоякісної пухлин

О.В. Висоцька, М.О. Щукін, А.П. Порван, С.М. Пушкар
Анотації на мовах:

У статті авторами пропонується діагностична модель диференціювання доброякісної пухлини та злоякісного процесу, отримана в результаті дискримінантного аналізу клінічних, інструментальних і лабораторних даних. Отримані дискримінантні функції використовуються при побудові територіальної карти диференціації доброякісної і злоякісної пухлини, а статистичні оцінки синтезованих моделей показують високу значимість.
Ключові слова: дискримінантний аналіз, злоякісна пухлина, територіальна карта