1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Проблеми та основні підходи до рішення задачі медичної діагностики

Проблеми та основні підходи до рішення задачі медичної діагностики

К.В. Мельник, С.І. Єршова
Анотації на мовах:

Розглянуто основні проблеми, що виникають при розв'язанні задачі медичної діагностики. Пропонуються підходи формалізації медичних даних для завдання діагностування. Наведено класифікацію методів обробки даних і їх основні особливості при розв'язанні задачі медичної діагностики.
Ключові слова: медична діагностика, представлення знань, семантичні мережі, фрейми, онтології, нейромережеві технології