1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Статистичне оцінювання методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимірювання електричних параметрів живих тканин ємнісними електродами

Статистичне оцінювання методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимірювання електричних параметрів живих тканин ємнісними електродами

В.О. Ярута, В.Д. Ліпанов, В.О. Брусенцев
Системи обробки інформації. — 2011. — № 2(92). – С. 248-253.
УДК 004:[616-008.9+612.014.42]
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Наведено результати числового експерименту, який дозволив визначити умови незміщеності та спроможності методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимі-рювання електричних параметрів живих тканин з використанням ємнісних електродів при урахуванні дії завад. Також визначено умови, при яких змінюється точність оцінювання електричних параметрів живих тканин за цим методом.
Ключові слова: живі тканини, вимірювання, двокритерійна апроксимація, спроможність, незміщеність, точність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ярута В.О. Статистичне оцінювання методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимірювання електричних параметрів живих тканин ємнісними електродами / В.О. Ярута, В.Д. Ліпанов, В.О. Брусенцев  // Системи обробки інформації. – 2011. – № 2(92). – С. 248-253.