1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Методика розробки антикризової стратегії підприємства

Методика розробки антикризової стратегії підприємства

В.В. Іваніченко, А.В. Кудлай
Анотації на мовах:

У статті наведені методи стабілізації фінансового становища підприємства, що дозволяють змінювати платоспроможність підприємства в умовах кризової ситуації.
Ключові слова: криза, антикризова стратегія підприємства, стабілізаційна програма, грошові кошти, поточна господарська потреба, поточна фінансова потреба