1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Аналіз підходів до оцінки безпеки критичних інфраструктур в умовах невизначеності

Аналіз підходів до оцінки безпеки критичних інфраструктур в умовах невизначеності

Є.В. Брежнєв
Анотації на мовах:

В статті проаналізовано існуючі підходи до ризик-аналізу безпеки критичної інфраструктури. Проведено аналіз видів невизначеності, приведено класифікація критичних інфраструктур за складністю поведінки. Розглянуто схожість та розбіжності між детермінованим, імовірнісним та soft підходами. Показано необхідність розвитку методології аналізу безпеки критичної інфраструктури, який інтегрував би ці напрямки.
Ключові слова: критична інфраструктура, безпека, ризик-аналіз, софт комп’ютинг