1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Математичне моделювання параметрів вибуху об'ємно-шлангового заряду в полозі лісу

Математичне моделювання параметрів вибуху об'ємно-шлангового заряду в полозі лісу

С.В. Говаленков, Д.П. Дубінін, Р.В. Корнієнко, К.В. Коритченко
Анотації на мовах:

Проведено розрахунок параметрів вибуху об'ємно-шлангового заряду в полозі лісу з використанням пакету прикладних програм FIRE. Математичне моделювання вибуху об'ємно-шлангового заряду дозволить визначити характер протікання вибуху при заданих параметрах за різний проміжок часу і ширину протипожежного бар'єру залежно від надлишкового тиску вибуху і діаметру заряду.
Ключові слова: протипожежний бар'єр, мінералізована смуга, математичне моделювання, об'ємно-шланговий заряд