1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(1)'2005
  5. Метод формування ансамблів складних сигналів на основі послідовностей з мінімальною енергетичною взаємодією

Метод формування ансамблів складних сигналів на основі послідовностей з мінімальною енергетичною взаємодією

В.П. Лисечко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розроблений метод формування сигналів з поліпшеними взаємокореляційними властивостями, отриманих шляхом смугової фільтрації псевдовипадкових послідовностей коротких відеоімпульсів з мінімальною енергетичною взаємодією в різних частотних областях з наступним перенесенням в одну частотну область. Для одержання ансамблю сигналів, що задовольняють вимогам по рівнях максимальних викидів пелюсток взаємокореляційних функцій (ПВФ) і значенням пік-фактора сигналів, необхідно використовувати смугові фільтри з такою смугою фільтрації, при якій виконувалися б умови мінімальної подоби сигналів і відповідності рівня пік-фактора необхідному. Обсяг ансамблю сигналів, синтезованого таким чином, є пропорційним кількості смуг фільтрації вихідних послідовностей з мінімальною енергетичною взаємодією.