1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. ІНФОРМАЦІЙНА БІЗНЕС СИСТЕМА В CLOUD-СЕРЕДОВИЩІ

ІНФОРМАЦІЙНА БІЗНЕС СИСТЕМА В CLOUD-СЕРЕДОВИЩІ

К.О. Бохан, Д.В. Гриньов
Анотації на мовах:

У статті проведений аналіз основних архітектур клієнт-сервер для побудови корпоративних інформаційних системі. Розглянуті концептуальні рівні і архітектурні ланки розподілених інформаційних систем. Запропоновано підхід до побудови інформаційних бізнес систем на основі сервіс-орієнтованої архітектури з розгортанням в Cloudсередовищі.
Ключові слова: інформаційні бізнес системи, архітектура клієнт-сервер, сервіс-орієнтована архітектура (SOA), Web-сервіс, хмарні обчислення (Cloud Computing)