1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Нечіткий аналіз проектного ризику

Нечіткий аналіз проектного ризику

Т.І. Брагіна, Г.В. Табунщик
Анотації на мовах:

Запропонований заснований на нечіткому висновку метод аналізу проектного ризику в залежності від рівня ризиків, виділених у проекті, і вибраної моделі розробки програмного забезпечення з ітеративним життєвим циклом. Використання даного методу дозволяє визначити найбільш критичні ризики для конкретного проекту, рівень проектного ризику і найбільш відповідну модель розробки програмного забезпечення. Крім того, на основі розглянутих даних були визначені функції приналежності найбільш критичних ризиків.
Ключові слова: управління ризиками, програмний проект, реакція на ризик, прогнозування