1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Засоби передача інформації в термінальних системах

Засоби передача інформації в термінальних системах

О.Д. Калюжний, Г.В. Табунщик, В.Ф. Оніщенко
Анотації на мовах:

В статті проаналізована термінальна схема побудови мережі підприємства, виділені переваги та недоліки даної мережевої структури. Авторами проаналізовані протоколи обміну даними, що використовуються в термінальних системах, та проведено порівняння продуктів заснованих на протоколах віддаленого доступу. Розглянута реалізація засобів передачі відео-потоку з використанням протоколу RDP. Приведено обґрунтування використання x264 кодека для компресії відеопотоку.
Ключові слова: термінальна система, протокол віддаленого доступу, компресія, передача відео-потоку