1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Моделювання розподіленого вузла концентратора послуг NGN-мережі

Моделювання розподіленого вузла концентратора послуг NGN-мережі

Г.А. Кучук, О.А. Куфлієвський
Системи обробки інформації. — 2011. — № 3(93). – С. 52-57.
УДК 004.71 : 621.39
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропоновані математична та програмна моделі розподіленого вузла концентратора послуг гетерогенної NGN-мережі. Визначено необхідні вхідні дані, сформульована оптимізаційна задача, розроблений програмний комплекс, який дозволяє вибрати характеристики вузла концентратора послуг, що задовольняють вимогам, сформульованим при розробці проекту NGN-мережі.


Ключові слова: NGN-мережа, концентратор послуг, комутатор, пакетна мережа, інтелектуальна периферія, транспортний ресурс мережі, трафік, PHP
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кучук Г. А. Моделювання розподіленого вузла концентратора послуг NGN-мережі / Г.А. Кучук, О.А. Куфлієвський  // Системи обробки інформації. – 2011. – № 3(93). – С. 52-57.