1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ GRID ЗАСОБАМИ ПАКЕТА GRIDSIM

МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ GRID ЗАСОБАМИ ПАКЕТА GRIDSIM

С.В. Мінухін, А.В. Коровін
Анотації на мовах:

Розглянуто принципи моделювання розподілу та планування ресурсів для вирішення завдань GRID в пакеті GridSim. Запропоновано ефективний метод планування ресурсів, що використовує пі-хід на основі завдання про мінімальний вершинному покритті. Розроблено алгоритм і програмне забезпечення на мові Java, що реалізує цей метод. Проведена інтеграція програми у середу пакута GridSim. Проведено експериментальні дослідження для різних значень параметрів моделіруємого GRID-середовища в умовах застосування існуючих і запропонованого методу планування ресурсів GRID. Наведено порівняльний аналіз отриманих результатів, що обгрунтовує ефективність запропонованого в роботі методу.
Ключові слова: архітектура, кластер, мінімальне вершинне покриття, моделювання, планування, ресурс, Alea 2, GRID-середовище, GridSim