1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Аналітична модель формування компетенцій у системі дистанційного навчання

Аналітична модель формування компетенцій у системі дистанційного навчання

С.Г. Шило
Анотації на мовах:


Анотация: Наводиться підхід до побудови моделі формування компетенцій тих, хто навчається в системі дистанційного навчання, який базується на ймовірнісному поданні вхідного потоку навчальної інформації. Отримано аналітичні вирази для моделі переробки, зберігання і запам'ятовування інформації, а також для оцінки стійкості формування компетенцій.


Ключові слова: система дистанційного навчання, модель формування компетенцій