1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(1)'2005
  5. Пасивна радіолокація скритних радіовипромінювань

Пасивна радіолокація скритних радіовипромінювань

Я.Д. Ширман, В.М. Орленко, С.В. Селезньов
Анотації на мовах:


Анотация: На основі аналізу опублікованих останнім часом матеріалів обґрунтована практична необхідність і можливість розвитку основоположної теорії пасивного виявлення скритних радіовипромінювань. Сформульовано завдання подальшого розвитку теорії скритності академіка В.А. Котельникова (1959 р.), яке стосується шумових сигналів з відомими тривалістю, шириною спектра, моментом приходу і несучою частотою при невідомому законі модуляції. Введено новий дискретний різновид перетворення Д. Габора 1946 р., який має зворотне перетворення і тому зручний для статистичного аналізу. При цьому з'явилася можливість оптимізації багатоканального двовимірного некогерентного накопичення в частотно-часовій площині у дискретній формі. Запропоновано використання некогерентного накопичення шумових сигналів не тільки в часі, але і за частотою у ковзних вікнах (фільтрах), що скорочує необхідну кількість каналів. Кількість каналів скорочена також за допомогою введеної функції ефективності некогерентного накопичення (аналог функції непогодження Вудворда). У результаті, для виявлення сигналів з базами 106...107 необхідно 25...40 каналів. Теоретичний розрахунок підтверджений моделюванням. Шляхом моделювання показана можливість несанкціонованого виявлення пристроєм, що був розглянутий, нешумових (частково-хаотичних) сигналів. Розглянуто принципи побудови пристроїв несанкціонованого виявлення зі спектральним аналізом на основі фільтрів стиснення, а також оптичних спектроаналізаторів.