1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Оцінка ефективності тестової діагностики у захищених мережах зв'язку

Оцінка ефективності тестової діагностики у захищених мережах зв'язку

О.В. Одіяненко, І.В. Піскун, В.О. Хорошко
Анотації на мовах:

Пропонується метод оцінки ефективності використання тестових процедур, заснований на побудові графа помилок, що дозволяє визначити клас дефектів, що локалізуються і реалізувати формальну процедуру обробки результатів тестування.
Ключові слова: тестова послідовність, тест пошуку дефектів, граф помилок