1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Метод отримання нелінійних функцій для алгоритмів потокового шифрування даних

Метод отримання нелінійних функцій для алгоритмів потокового шифрування даних

С.І. Приходько, Г.С. Цимбал
Анотації на мовах:

У роботі розглянуті вимоги до функцій, які формують вузол нелінійних замін алгоритмів потокового шифрування, проведено аналіз існуючих методів отримання нелінійних еластичних функцій, описується метод отримання нелінійних еластичних функцій для формування вузлів нелінійних замін алгоритмів потокового шифрування даних.
Ключові слова: вузол нелінійних замін, нелінійність, еластичність, згортальні коди