Portal of information and economic security

Поступила в редколлегию ..
Анотації на мовах:

Рецензент: д-р техн. наук, проф. Е.П. Путятин, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков. ПОБУДОВА СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОГРАМАХ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ В.В. Федько, О.І. Боднар Проводиться аналіз основних інформаційних ризиків при використанні, розробці та впровадження програм складського обліку. Розглядаються основні способи захисту від втрави інформації при використання програм складського обліку. Аналізується доцільність побудови комплексної системи інформаційної безпеки на різних етапах розробки програм для складського обліку. Розглядається побудова системи інформаційної безпеки на прикладі програми складського обліку для оптової торгівлі.
Ключові слова: Інформаційна безпека, складський облік, інформаційний ризик, втрата інформації