1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Модель системи електронного навчання для аналізу загроз її інформаційній безпеці

Модель системи електронного навчання для аналізу загроз її інформаційній безпеці

В.Ф. Чекурін, О.О. Будік
Системи обробки інформації. — 2011. — № 3(93). – С. 147-151.
Тематика статті: Захист інформації
УДК 4.056
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі запропоновано модель системи електронного навчання (СЕН), яка зорієнтована на потреби аналізу загроз її інформаційній безпеці. Особливостями моделі є чіткий поділ СЕН на компоненти, врахування структури сучасних СЕН, включення в модель, крім програмної, також і апаратної частини, що дозволяє проводити комплексний аналіз загроз. Структура СЕН включає комп’ютерну інфраструктуру, платформу електронного навчання, інформаційні ресурси та людські ресурси. Платформу електронного навчання як специфічну складову СЕН розглянуто детальніше. Також проведено огляд специфічних загроз інформаційній безпеці СЕН.


Ключові слова: електронне навчання, система електронного навчання, інформаційна безпека, захист інформації, загрози, вразливості
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чекурін В. Ф. Модель системи електронного навчання для аналізу загроз її інформаційній безпеці / В.Ф. Чекурін, О.О. Будік  // Системи обробки інформації. – 2011. – № 3(93). – С. 147-151.