1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Інтелектуалізація комп'ютерної технології моніторингу стійкості виробничих систем

Інтелектуалізація комп'ютерної технології моніторингу стійкості виробничих систем

С.В. Чупров
Анотації на мовах:


Анотация: В статті обговорюються концептуальні аспекти, методи і інформаційна технологія моніторингу стійкості виробничих систем і її інтелектуалізація. Обґрунтовуються засоби побудови комп’ютерної системи підтримки моніторингу діяльності підприємств із залученням евристичних знань.


Ключові слова: моніторинг, нечіткі множини, виробнича система, стійкість, евристичні знання