1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Комп'ютерне моделювання зовнішніх імпульсних впливів на основі ймовірносно-детерміністичного підходу

Комп'ютерне моделювання зовнішніх імпульсних впливів на основі ймовірносно-детерміністичного підходу

О.В. Шматко, О.В. Малежик
Анотації на мовах:

Робота присвячена дослідженню стійкості складних технічних систем, об'єктів хімічної промисловості, при влученні їх в умови зовнішніх впливів (форс-мажорні обставини) з використанням комп'ютерних моделей системи. Усяка система піддається впливу зовнішніх впливів. Важливо знати, як довго система буде в змозі виконувати свої функції (тобто зберігати функціональність) при отриманих у результаті впливів ушкодженнях. Пропонується модель поширення імпульсних впливів по системі, що дозволила виявити найбільш сильні й слабкі місця в її структурі. Модель дозволяє оцінювати стійкість елемента системи залежно від його положення в структурі.
Ключові слова: ризики, теорія самоорганізації-синергетика, теорія керування ризиками, теорія зважених графів, модель поширення зовнішніх впливів по системі