1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНОГО ПАКЕТА STATISTICA ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОДНОЗНАЧНИХ ГРУП В ДЕРЖАВНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНОГО ПАКЕТА STATISTICA ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОДНОЗНАЧНИХ ГРУП В ДЕРЖАВНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А.А. Гаврилова
Анотації на мовах:


Анотация: Обґрунтовано необхідність використання інформаційної технології STATISTICA 6 для проведення фінансового аналізу діяльності корпоративних підприємств з державним пакетом акцій. Проведено кластерний аналіз сукупності, яка досліджується, з використанням методу ієрархічної агломеративної кластеризації та методу К-середні. Проведено порівняння отриманих результатів, зроблені висновки щодо взаємозв'язку показників фінансової діяльності з оптимізацією корпоративного портфелю держави.


Ключові слова: кластеризація, метод Варда, відстань Чебишева, внутрішньокласова дисперсія, евклідова відстань, Z-рахунок Альтмана, показники фінансової діяльності