1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Багатовимірна модель продажів гіпермаркету

Багатовимірна модель продажів гіпермаркету

Д.В. Коломієць
Анотації на мовах:

В статті розглядається процес побудови багатовимірної моделі продажів великого підприємства оптовороздрібної торгівлі. Визначене призначення моделі, зазначені головні джерела даних, деталізовано розглянутий процес, методологія та проблеми побудови багатовимірної моделі засобами Microsoft SQL Server Analysis Services. Наприкінці продемонстровані можливості отриманої моделі, а також наведені варіанти її подальшого використання.
Ключові слова: гіперкуб, OLAP, сховище даних, модель, аналіз, розміщення, торгівля