1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Метод зведення рівностей до тотожностей для однорідних систем економіки

Метод зведення рівностей до тотожностей для однорідних систем економіки

О.П. Назарова
Анотації на мовах:

В основу методу зведення рівностей до тотожностей покладене визначення періодичної функції багатьох змінних. Рішення визначається у вигляді порівнянь по модулі періоду повернення до вихідної рівності. Дослідження складається в доказі необхідності й достатності отриманого рішення. Доказ необхідності складається в одержанні тотожності. Доказ достатності складається в одержанні вираження, постановкою яких тотожність підтверджується
Ключові слова: метод зведення, рівності, тотожність, необхідність, достатність