1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Дослідження впливу зовнішніх збурюючих факторів на індивідуум

Дослідження впливу зовнішніх збурюючих факторів на індивідуум

О.С. Нестругіна, Н.І. Чичикало
Анотації на мовах:

У статті розглянуті основні параметри діяльності серцево-судинної системи, показані особливості вегетативної регуляції серцево-судинної системи у нормальному стані і під впливом різних збурюючих факторів, виявлений взаємозв'язок між особовими особливостями людини і характером вегетативних реакцій на стресові ситуації.
Ключові слова: психоемоційні перевантаження, вегетативна нервова система, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, температура тіла людини