1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(93)'2011
  5. Дистанційний екологічний моніторинг на потенційно-небезпечних для навколишнього середовища об'єктах

Дистанційний екологічний моніторинг на потенційно-небезпечних для навколишнього середовища об'єктах

К.Ш. Рамазанов
Анотації на мовах:

У статті приводиться опис структури інтелектуальному просторово інформаційної - вимірювальної системи екологічного моніторингу для небезпечних об'єктів. Також відзначене, що для виконання функції реєстрації параметрів аварійного процесу, система екологічного моніторингу повинна мати багатоканальністю, мати більшу номенклатуру й кількість датчиків різного типу, адаптивні алгоритми розпізнавання й т.п.
Ключові слова: екологічний моніторинг, дистанційний моніторинг, перетворення, кореляція, аварійні сигнали, автоматизація