1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Методологія формування компонентних складових динамічного поліадичного кодування

Методологія формування компонентних складових динамічного поліадичного кодування

В.В. Бараннік, Ю.М. Колтун
Анотації на мовах:

Виявляються відмітні вимоги до методів стискування зображень в системах аерокосмічного моніторингу. Обґрунтовується напрям вдосконалення процесів компресії зображень для підвищення ефективності функціонування систем аерокосмічного моніторингу. Висловлюються основні етапи розробки методології формування компонентних складових динамічного стискування. Показується, що для зменшення сумарної кількості розрядів на кодове представлення елементів відео послідовностей в системі динамічного стискування потрібно будувати багаторівневий диференціальний поліадичний простір.
Ключові слова: динамічне поліадичне кодування, аерокосмічний моніторинг