1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Синтез оптимальних регуляторів для дизель-поїзда з системою векторного управління тяговим асинхронним приводом

Синтез оптимальних регуляторів для дизель-поїзда з системою векторного управління тяговим асинхронним приводом

В. Д. Дмитрієнко, Н. І. Заполовський, Н. В. Мезенцев
Анотації на мовах:

Розглядається проектування оптимальних регуляторів для дизель-поїзда з тяговим асинхронним приводом із застосуванням методу аналітичного конструювання регуляторів за критерієм узагальненої роботи (АКОР). Пропонується виконати декомпозицію моделі об'єкта управління на дві моделі. Для першої моделі за допомогою методу АКОР виконаний синтез оптимального регулятора, що визначає необхідний момент для переведення об'єкта з вихідної точки в кінцеву за заданий інтервал часу. За допомогою другої моделі для реального приводу синтезована система векторного керування, що реалізує цей момент.
Ключові слова: оптимальні регулятори, тяговий асинхронний привід, аналітичне конструювання регуляторів за критерієм узагальненої роботи, декомпозиція моделі, векторне управління