1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Нечіткі напівмарківські моделі систем

Нечіткі напівмарківські моделі систем

С.В. Кадигроб, Т.І. Каткова
Анотації на мовах:

Запропонована методика аналізу процесу функціонування складної системи, моделлю якої є напівмарківський процес з нечітко заданими параметрами. Отриманий набір фінальної вірогідності станів системи, що містить необхідну інформацію про ефективність функціонування.
Ключові слова: система, безвідмовність, умови експлуатації, витрата ресурсу, інтенсивність відмов