1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Дослідження математичної моделі генератора для управління процесами синхронізації з мережею

Дослідження математичної моделі генератора для управління процесами синхронізації з мережею

І.В. Пантєлєєва, Д.А. Частніков
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання, пов’язані з процесами синхронізації синхронних генераторів з мережею, тому що вмикання їх супроводжується товчками зрівнювального струму, а також тривалими качаннями. Визначений найбільш оптимальний метод синхронізації для генераторів середньої потужності. Особлива увага приділена оцінці впливу складності схеми заміщення генератора як на режими його вмикання в мережу, так і на величину сумарної динамічної дії, а також визначенню умов вмикання, щоб дія була мінімальною.
Ключові слова: синхронний генератор, синхронізація, електроенергетична система, математична модель, імітаційне моделювання, динамічна характеристика