1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Ідентифікація динамічних характеристик вимірювальних перетворювачів коливального типу

Ідентифікація динамічних характеристик вимірювальних перетворювачів коливального типу

М.П. Сергієнко, Н.О. Мартинова
Анотації на мовах:

Розглядається метод дискретного перетворення Лапласа імпульсної та перехідної характеристик вимірювального перетворювача коливального типу в передаточну функцію з подальшим визначенням її коефіцієнтів за допомогою МНК і розрахунком сталої часу та коефіцієнта затухання перетворювача.
Ключові слова: передавальна функція, імпульсна характеристика, перехідна характеристика, вимірювальний перетворювач, перетворення Лапласа, метод найменших квадратів