1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Метод розрахунку коефіцієнта форми одноблокових радіоелектронних апаратів

Метод розрахунку коефіцієнта форми одноблокових радіоелектронних апаратів

А.М. Сінотін, Т.А. Колєснікова
Анотації на мовах:

В статті приведені розрахункові залежності, які отримані з умови наближеної подібності температурних полів радіоелектронних апаратів. Приведена оцінка можливих помилок методу і способів їх зменшення для тіл з великою асиметрією форми.
Ключові слова: темп регулярного режиму, відносний коефіцієнт форми тіла, узагальнений критерій Біо, узагальнений критерій Фур'є, теплопровідність, нагріта зона