1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМОМ СУПРОВОДЖЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЛС

ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМОМ СУПРОВОДЖЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЛС

О.Л. Смирнов, О.М. Ставицький, Є.О. Рябоконь, Д.В. Книш
Анотації на мовах:

Описаний новий підхід до управління режимом супроводження багатофункціональної РЛС, що ґрунтується на одночасному врахуванні (за допомогою нелінійної схеми компромісів) вимог, що суперечать одна одній по забезпеченню заданої точності супроводження цілі, а також мінімізації витрати енергетичних та часових ресурсів РЛС, що розглядається. Показано, що синтезований на його ґрунті метод оптимального управління вказаним режимом є вигідною, за критерієм ефективності багатофункціональної РЛС, альтернативою традиційним методам управління, кожний з яких окремо зводить до мінімуму помилки супроводження цілі, енергетичні або часові затрати РЛС.
Ключові слова: багатофункціональна РЛС, режим супроводження, показник якості управління, нелінійна схема компромісів, метод управління