1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Метод побудови автоматизованої системи управління ліцензіями для настільного програмного забезпечення

Метод побудови автоматизованої системи управління ліцензіями для настільного програмного забезпечення

А.С. Гордієнко, Д.Е. Ситніков
Анотації на мовах:

Розглянуто технічні, юридичні і організаційні аспекти побудови системи управління ліцензіями для настільного програмного забезпечення. Запропоновано метод і конкретні практичні рекомендації. Отримані результати можуть бути використані при побудові нових або вдосконаленні існуючих систем підтримки програмних продуктів.
Ключові слова: настільне програмне забезпечення, умовне безкоштовне програмне забезпечення, система управління ліцензіями, управління ліцензіями