1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Моделі семантики простих речень російської мови та їх додаток в синтаксичному аналізі

Моделі семантики простих речень російської мови та їх додаток в синтаксичному аналізі

Г.Ф. Дюбко, Є.С. Карлін
Анотації на мовах:

Основною ідеєю даної моделі є проєктування анализатору, який здійснює синтаксико-семантичний аналіз простого речення російської мови, визначаючи семантичні функції речення і використовуючи Λ-словар. Семантична функція – це деякий сенс, що ставиться кожному словосполученню (група зв’язаних між собою по змісту та граматично слів) речення. Словосполучення в свою чергу формується за допомогою поверхневого змісту вхідних в нього слів, який визначається толковим словником.
Ключові слова: семантика, синтаксис, морфологія, база даних, аналіз, відмінок, речення, природна мова, λсловник, семантична функція, періферія