1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Аналітичний розв'язок задачі про оптимальний однорядний регулярний розкрій листа на трикутники

Аналітичний розв'язок задачі про оптимальний однорядний регулярний розкрій листа на трикутники

А.І. Зінченко
Анотації на мовах:

У статті отримана аналітична формула для підрахунку кількості трикутників, які можна розмістити на прямокутному листі заданих розмірів, у випадку коли розміщення є регулярним і однорядним. У якості параметрів, що задають трикутник, обрано радіус описаного кола та кути, які утворюються векторами з початком у центрі описаного кола й кінцями у вершинах трикутника з однією зі сторін листа. Отримані результати використані для тестування розробленої автором програми, призначеної для пошуку оптимального розкрою.
Ключові слова: регулярний розкрій, коефіцієнт використання матеріалу, трикутник, описане коло, рівняння прямої