1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. КРИВІ ФЕРМА З ВЕЛИКИМ ЧИСЛОМ ТОЧОК В РОЗШИРЕНИХ КІНЦЕВИХ ПОЛЯХ

КРИВІ ФЕРМА З ВЕЛИКИМ ЧИСЛОМ ТОЧОК В РОЗШИРЕНИХ КІНЦЕВИХ ПОЛЯХ

Г.З. Халімов
Анотації на мовах:

Представлено рішення задачі побудови кривих Ферма з великим числом точок в розширених кінцевих полях ступеня три і вище.
Ключові слова: криві Ферма, універсальне гешування