1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Про нову методику оцінки стійкості блочних симетричних шифрів до атак диференційного та лінійного криптоаналізу

Про нову методику оцінки стійкості блочних симетричних шифрів до атак диференційного та лінійного криптоаналізу

І.В. Лисицька
Анотації на мовах:

Приводиться аналіз існуючих підходів до оцінки показників стійкості блокових симетричних шифрів до атак диференціального і лінійного криптоаналізу. Відзначаються недоліки і обмеження існуючих методик. Викладається сутність нової ідеології (системи поглядів) до оцінки стійкості блокових симетричних шифрів до атак диференціального і лінійного криптоаналізу, що спирається на можливості запропонованого прискореного методу криптоаналізу БСШ, основою якого є розробка і дослідження властивостей зменшених моделей прототипів, а також що використовує встановлений в процесі досліджень факт, (положення) що сучасні шифри асимптотично (при повному наборі циклових перетворень) повторюють властивості випадкових підстановок відповідного степеня.
Ключові слова: блокові симетричні шифри, доказова безпека, диференційний криптоаналіз, лінійний криптоаналіз, зменшені моделі шифрів, закони розподілу переходів XOR таблиць і зсувів таблиць лінійних апроксимацій