1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Одноканальна комп’ютерна мережа із неоднорідним вхідним потоком заявок без пріоритетів

Одноканальна комп’ютерна мережа із неоднорідним вхідним потоком заявок без пріоритетів

П.Є. Пустовойтов
Анотації на мовах:

Розглянута математична модель вузла комп'ютерної мережі як система масового обслуговування із неоднорідним вхідним потоком заявок. Задача вирішена для випадків, коли на вхід системи подається суперпозиція потоків з різними інтенсивностями. Висока розмірність долається методом фазового укрупнення станів марківського цепу.
Ключові слова: комп'ютерні мережі, управління ресурсами вузлів комп'ютерної мережі, математичне моделювання, оптимізація