1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Використання принципу атомно-силової мікроскопіі при розробці біосенсорів

Використання принципу атомно-силової мікроскопіі при розробці біосенсорів

М.Ю. Гетманенко
Анотації на мовах:

Розглянуто переваги атомно-силового мікроскопії (АСМ) при роботі з біологічними об'єктами. Наведено результати дослідження біоструктур за допомогою АСМ. Наведено схему роботи біосенсора на основі кантілеверних систем. Обґрунтовується вибір реєстрованого відгуку сенсорної системи в залежності від призначення сенсора.
Ключові слова: атомно-силова мікроскопія, кантилевер, датчик, біосенсор