1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. До питання класифікації видів збурень і реакцій людини на них

До питання класифікації видів збурень і реакцій людини на них

О.С. Нестругіна, Н.І. Чичикало
Анотації на мовах:

У статті розглянуто взаємозв'язок між індивідуальними особливостями людини і його реакцією на різні збурювання впливу. Показані особливості зміни основних параметрів діяльності серцево-судинної системи людини під впливом різних стресових ситуацій. Доведено необхідність дослідження впливу психоемоційних перевантажень на людину.
Ключові слова: збурювання впливу, психоемоційні перевантаження людини, реакції на дії, "технічний паспорт" людини