1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Тривимірне краніографічне моделювання

Тривимірне краніографічне моделювання

О.О. Шамраєва, А.А. Шамраєв
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто питання антропології, які пов'язано з визначенням і класифікацією форми черепа людини. Запропоновано метод побудови тривимірних усереднених моделей черепа різних антропологічних типів, що використовуються при моделюванні черепних імплантатів.
Ключові слова: усереднена модель черепа, антропологічний тип черепа, антропометричні показники, томограма, метод розпізнавання, заснований на зіставленні