1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Технологія побудови схеми фінансування проекту із залученням інструментів фондового ринку

Технологія побудови схеми фінансування проекту із залученням інструментів фондового ринку

В.В. Кондращенко, В.В. Москаленко
Анотації на мовах:

У даній роботі розглядається процес фінансування інвестиційних проектів, наведені основні проблеми побудови схем фінансування. Авторами запропонована якісна постановка задачі побудови схеми фінансування, на основі якої побудована математична модель знаходження необхідного обсягу додаткової емісії акцій і обсягів продажу акцій підприємства для забезпечення процесу фінансування проекту. Наведено опис алгоритму побудови схеми фінансування на основі методу послідовного аналізу варіантів.
Ключові слова: інвестиції, фінансування, технологія, математична модель, оптимізація