1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Логіко-формальні моделі планування фінансової діяльності будівельно-монтажної організації

Логіко-формальні моделі планування фінансової діяльності будівельно-монтажної організації

О.О. Криводубський, О.О. Шевчук
Анотації на мовах:

Робота присвячена розробці логіко-формальних моделей планування фінансової діяльності будівельно-монтажної організації, які дозволять розробити математичну модель задачі планування будівельно-монтажних робіт.
Ключові слова: логіко-формальна модель, будівельно-монтажні роботи, планування, дохідна частина, видаткова частина підприємства