1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Семантична модель змісту інноваційного технічного проекту

Семантична модель змісту інноваційного технічного проекту

Н.Ю. Носова
Анотації на мовах:

Проаналізовано основні підходи, які застосовуються при виборі складу і структури предметної області. Як інструмент для опису предметної області обрана семантична мережа. Для побудови семантичної моделі змісту проекту були виділені складові елементи, які виступають у вигляді об'єктів опису, та визначено види елементів. На основі аналізу елементів мережі та їх взаємозв'язків сформована структура семантичної моделі змісту проекту. Дана структура була використана при розробці семантичної мережі описи основних об'єктів змісту проекту, яка включає опис атрибутів вузлів мережі і зазначення видів зв'язків. Модель змісту інноваційного технічного проекту, що побудована, може бути використана при визначенні класів об'єктів, яка відповідає класам знань для виконавців проекту.
Ключові слова: предметна область, семантична мережа, зміст проекту, елементи семантичної моделі, інноваційний технічний проект