1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Логічна модель мультиагентної системи оцінювання витрат на реалізацію бізнес-процесів

Логічна модель мультиагентної системи оцінювання витрат на реалізацію бізнес-процесів

С.Ф. Чалий, І.А. Макрушан, А.І. Доможілкіна
Анотації на мовах:

Пропонується логічний підхід зображення бізнес-процесів, що дозволяє описати дії та взаємозв'язок між агентами мультиагентної системи із застосуванням математичного апарата темпоральної логіки. Запропонована логічна модель функціонування мультиагентної системи, що орієнтована на знання.
Ключові слова: агент, темпоральна логіка, інтелектуальна система, бізнес-процес