1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(94)'2011
  5. Модель комплексної оцінки ефективності курсу в системі дистанційного навчання військового призначення

Модель комплексної оцінки ефективності курсу в системі дистанційного навчання військового призначення

І. О. Романенко, О. П. Бабенко, І. В. Рубан, В. В. Калачова
Системи обробки інформації. — 2011. — № 4(94). — С. 289-292.
УДК 355.233.1.005
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Зміни у структурі, технічному і кадровому забезпеченні Збройних Сил України вимагають від військової системи освіти втілення останніх світових досягнень наукової думки та технічного прогресу в навчальний процес ВВНЗ. Ці кроки повинні допомогти курсантам в одержанні нового, більш якісного рівня знань. В якості сучасного засобу надання та підтримки відповідного рівня військової освіти застосовують системи дистанційного навчання (СДН), які реалізують процес навчання на відстані завдяки новітнім інформаційним технологіям. СДН як і їх складові (наприклад, такі як дистанційні навчальні курси) є прикладом складних систем. Оцінку ж складних систем доцільно здійснювати за комплексним критерієм. Застосування комплексної оцінки ефективності дистанційного навчального курсу СДН військового призначення ставить на меті забезпечення індивідуального підходу до кожного, хто проходить навчання в межах цієї системи та формування в них стійких знань, вмінь та навичок.
Ключові слова: дистанційне навчання, система дистанційного навчання, дистанційний курс, канонічна модель, комплексна оцінка ефективності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романенко І. О. Модель комплексної оцінки ефективності курсу в системі дистанційного навчання військового призначення / І. О. Романенко, О. П. Бабенко, І. В. Рубан, В. В. Калачова  // Системи обробки інформації. — 2011. — № 4. — С. 289-292.