1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Інформаційна технологія оцінки і прогнозу теплових процесів металургійних агрегатів

Інформаційна технологія оцінки і прогнозу теплових процесів металургійних агрегатів

О.Ю. Гусєв, Ю.П. Рибальченко
Анотації на мовах:

Розглянутий підхід що до вдосконалення технології оцінки і прогнозу теплового стану металургійних агрегатів. Запропонована методика рішення задачі на основі систем нечіткого виводу з використанням генетичного алгоритму для навчання нейронечіткої мережі. Дана оцінка ефективності розробленої методики.
Ключові слова: металургійні агрегати, нейронечітка мережа, генетичні алгоритми, оцінка, прогноз