1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Формування дискретних сигналів з багаторівневою функцією кореляції

Формування дискретних сигналів з багаторівневою функцією кореляції

О.О. Кузнєцов, О.А. Смирнов, В.М. Сай
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод алгебраїчного формування великих ансамблів дискретних сигналів з багаторівневою функцією кореляції на основі перетину ненульових циклічних орбіт групового коду. Отримано аналітичні оцінки кореляційних і ансамблевих властивостей сформованих послідовностей. Встановлено, що характеристики сформованих ансамблів сигналів (число й величина рівнів бічних пелюстків, потужність ансамблю послідовностей) залежать від властивостей використовуваного групового коду. Розроблено пропозиції по реалізації пристроїв формування сигналів, отримані оцінки ефективності їхнього використання в системах радіозв'язку із множинним доступом.


Ключові слова: дискретні сигнали, багаторівнева функція кореляції, кінцеві поля, двійковий груповий код