1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Параметричні методи оцінювання спектрів відбиттів від метеоутворень

Параметричні методи оцінювання спектрів відбиттів від метеоутворень

Д.І. Леховицький, Д.С. Рачков, А.В. Семеняка, Д.В. Атаманський
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються параметричні методи спектрального аналізу (СА) у завданні оцінювання спектрів метеоутворень. Обґрунтовується єдиний підхід до синтезу й сутність відомих параметричних методів СА процесів авторегрессії довільного цілого порядку. Пропонуються їхні модифікації й нові різновиди, перспективні для практичного використання.


Ключові слова: спектральне оцінювання, метеоутворення, авторегресійна модель, параметричні методи, що обіляють (що обертають) фільтри, спектральні функції