1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. ЗАВАДОЗАХИЩЕНА ДЕМОДУЛЯЦІЯ СИГНАЛІВ N-OFDM В ПРИЙМАЛЬНОМУ СЕГМЕНТІ ЦИФРОВОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ

ЗАВАДОЗАХИЩЕНА ДЕМОДУЛЯЦІЯ СИГНАЛІВ N-OFDM В ПРИЙМАЛЬНОМУ СЕГМЕНТІ ЦИФРОВОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ

В.І. Слюсар, С.В. Волошко
Анотації на мовах:

В статті запропоновано варіант завадозахищеної демодуляції сигналів N-OFDM, пов’язаний з їх двоетапною обробкою. Розглянуті етапи реалізації запропонованого варіанту двоетапної демодуляції сигналів N-OFDM, приведені відповідні аналітичні вирази. Приведені переваги запропонованого варіанту двоетапної обробки сигналів N-OFDM у порівнянні з варіантом одноетапної обробки, проаналізовано його значення в науковій і практичній областях, приведені напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: сигнал N-OFDM, демодуляція, завадозахищеність, двоетапна обробка